קווים בירושלים ובסביבה

מתחמי מעבר

ברחבי ירושלים סומנו "אזורי מעבר" מרכזיים, בהם נמצאות תחנות אוטובוס או רכבת קלה סמוכות זו לזו.
אנו ממליצים לבצע את המעבר מקו לקו באזורים האלה. בכל אזורי המעבר התחנות סומנו במספרים כדי להקל על ההתמצאות. על גבי התחנות מוצגת מפה של אזור המעבר ושל הקווים הממתינים לכם בכל תחנה.


מפת מתחמי מעבר