יפה נוף
<img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/22/2.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/22/3.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/22/4.jpg'/><img src='/TrafficUploads/MainStations/TransferStations/22/5.jpg'/>
תחנות