אזורי עבודות

הארכת פסגת זאב - נווה יעקב

נווה יעקב

הארכת פסגת זאב - נווה יעקב

מיקום: מתחנת חיל האוויר בפסגת זאב ועד לתחנה הסופית ברח' לאה גולדברג בשכונת נווה יעקב. 

אורך: 2 ק"מ

כבר בוצע:
משה דיין: 

  • הרחבת הדרך והקמת קירות תמך בשלבי סיום
  • ביצוע חדר השנאה
  • העתקת תשתיות

שד' נווה יעקב:

  • סלילת אספלט בנתיב הצפוני, הקמת קירות תמך והעתקת תשתיות
  • עבודות השלמה לקראת מסירה כולל שתילת עצים וריהוט רחוב

בביצוע כעת: משה דיין – ביצוע העתקת תשתיות; שד' נווה יעקב – ביצוע גיאומטריה סופית

סטטוס התקדמות מכרז נוכחי

בתכנון: השלמת העתקת תשתיות ברח' משה דיין.

סיום משוער: דצמבר 2016. 

לפניות: מנהל הפרויקט: אורן רענן 054-6987055