צוות תכנית אב לתחבורה

מתכננים ובונים עתיד

יחידות הצוות

יחידת המודלים 
יחידת תכנון תחבורה ומודלים אחראית על התכנון התחבורתי האסטרטגי ארוך הטווח. היחידה היא גוף מקצועי היוזם ובוחן פרויקטים תחבורתיים ואורבניים, תוך שימוש בכלים ייעודיים שונים; בין היתר באמצעות הדמיות ממוחשבות של התנהלות רשת התחבורה בתרחישים שונים. כגוף תכנוני מקצועי, מרכזת היחידה בסיסי נתונים רבים ומגוונים המשמשים הן את היחידה והן גורמים מקצועיים מהמגזר הציבורי והפרטי. בנוסף, משמשת יחידת המודלים כמעין גוף מו”פ בתחום תכנון התחבורה, וכלים ייחודיים אשר פותחו ביוזמתה משמשים דוגמה עבור גורמי מקצוע שונים בארץ ואף בחו”ל.יחידת הסעת המונים

היחידה מופקדת על תכנון וקידום רשת הסעת המונים במטרופולין ירושלים. תפקידה הוא לבדוק היתכנות של רעיונות חדשניים ויישומם בשטח תוך ליווי העבודות עד השלמתן. בין השאר, כוללת עבודתה פיתוח תכניות לשיפור הקווים הקיימים ולתכנון קווים חדשים על פי הצרכים התחבורתיים העתידיים ופיתוח רעיונות תחבורתיים חדשים העולים מן השטח.היחידה לתכנון תחבורה ציבורית

אחראית על התאמת מערך התחבורה הציבורית במטרופולין, תוך תכנון ושיפור הממשק שבין קווי האוטובוס, קווי הרכבת הקלה וקווי האוטובוס המהירים. בין השאר מופקדת היחידה על תכנון וליווי מערך קווי האוטובוס בעיר כך שיותאם לפעילות הרכבת הקלה; על הקמת מסופי תחבורה ציבורית, סיוע בניהול משא ומתן עם מפעילי התחבורה הציבורית, חישוב עלויות ותועלות מפרויקטים בתחבורה הציבורית וליווי מערך התחבורה הציבורית במזרח ירושלים.


יחידת המהנדס
יחידת המהנדס הוקמה לצורך ייצוג מנהלת התחבורה הציבורית בירושלים בכל הקשור בבקרה מקצועית על פעילות זכיין הרכבת הקלה בעיר, וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המופיעים בהסכם הזיכיון. תפקיד היחידה לבקר את פעילות הזכיין ולוודא כי הוא עומד בדרישות חוזה הזיכיון, משלב ההקמה ועד שלב ההפעלה.
היחידה מורכבת מעובדי צוות תכנית אב לתחבורה ומיועצים מומחים. היחידה הפכה, הודות לניסיון הרב שצברה, למוקד ידע ארצי בתחומים המסילתיים.היחידה לקשרי קהילה
אחראית על שיתוף ציבור התושבים והסוחרים ועידוד מעורבותם, משלבי התכנון המוקדמים ועד ביצוע העבודות בפועל, בכל תחומי התחבורה והפיתוח האורבאני. לצורך כך פותחו כלי תוכן ייחודיים שימחישו באופן בלתי אמצעי את השינויים המתוכננים ויתוו מתודולוגיות עבודה עם אנשים, עם ארגוני תושבים ועם מוסדות, במטרה להפוך אותם לשותפים פעילים לדרך.

יחידת ההסברה

מופקדת על ניהול מערך ההסברה והפרסום של הפרויקטים התחבורתיים במטרופולין ירושלים. היחידה אחראית על תכנון, הטמעה וביצוע של קמפיינים והוצאה לאור של אמצעי הסברה ידידותיים שיקלו על התושבים להתרגל לשינויים ולהפנים אותם.
יחידת ההסברה פיתחה שורה של כלי התמצאות והסברה לנוסעים במגוון אמצעים, המיושמים בקמפיינים ובמוצרי הסברה מותאמים לחתכי  משתמשים ולצרכני תחבורה שונים.